Tenders
  • Notifications of tenders
Subscribe to news

Notifications of tenders

18.12.2018
Purchase and supply of BOP. https://otc.ru/tenders/region/g-moskva/30406280/4400790-zakupka-i-postavka-protivovy%60brosovogo-oborudovaniya-specifikaciya-1-komplektuyushhie
12.12.2018
Purchase and supply of electronic control boards and charging generators for diesel-generator set Cummins. https://otc.ru/tenders/region/g-moskva/30333017/4399254-zakupka-i-postavka-e%60lektronny%60x-plat-upravleniya-i-zaryadny%60x-generatorov-dlya-dgu-cummins
24.09.2018
Purchase and supply of bearings. https://www.roseltorg.ru/procedure/COM20091800004
30.08.2018
Purchase and supply of hard alloy plates for rotary slips of SDML type. https://otc.ru/tenders/region/g-moskva/30363563/4402828-izgotovlenie-i-postavka-plashek-suxarej-dlya-klinovy%60x-zaxvatov-sdml
Up